HR Manager in an oil company - Dubai | JOBFARM

HR Manager in an oil company – Dubai

 • Contract type: full-time
 • Start date: 1. 7. 2024
 • Place of work: Dubai, UAE
 • Wage (gross): 5 000 – 8 750 € monthly

Information about the position

Job Summary For one of the world’s leading Oil Trading Companies we are seeking a skilled and dynamic HR Manager to lead the Human Resources Department. The HR Manager will be responsible for developing and implementing HR strategies, policies, and programs to support the organization’s goals and objectives.

Key responsibilities:

1. HR Strategy
 • Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with business objectives.
 • Drive initiatives related to talent acquisition, retention, performance management, and employee engagement.
2. Recruitment and Onboarding
 • Oversee the recruitment process, including job postings, candidate sourcing, interviewing, and selection.
 • Develop onboarding programs to ensure smooth integration of new hires into the organization.
3. Employee Relations
 • Provide guidance and support to managers and employees on HR policies, procedures, and employment laws.
 • Resolve employee relations issues and conflicts in a fair and consistent manner.
4. Performance Management
 • Implement performance management processes, including goal setting, performance reviews, and feedback sessions.
 • Provide coaching and support to managers on performance management best practices.
5. Training and Development
 • Identify training and development needs within the organization.
 • Develop and implement training programs to enhance employee skills and competencies.
 • Monitor and evaluate training effectiveness.
6. Compensation and Benefits
 • Oversee compensation and benefits programs, including salary benchmarking, incentive plans, and employee benefits packages.
 • Ensure competitiveness and fairness in compensation practices.
7. HR Compliance
 • Ensure compliance with employment laws, regulations, and company policies.
 • Keep abreast of changes in HR laws and regulations and implement necessary updates to policies and procedures.
8. Employee Engagement
 • Develop and implement initiatives to enhance employee engagement and morale.
 • Conduct employee surveys, focus groups, and other feedback mechanisms to gather employee feedback and insights.
9. HR Administration
 • Oversee HR administrative functions, including payroll processing, benefits administration, and record-keeping.
 • Ensure accuracy and confidentiality of HR data and records.
10. HR Metrics and Reporting
 • Develop and monitor HR metrics and KPIs to track HR performance and effectiveness.
 • Prepare HR reports and analytics for senior management and stakeholders.

Qualifications:

To be successful in this role, you should:
 • Hold a bachelor’s degree in Human Resources, Business Administration, or a related field. A master’s degree or professional certification (e.g., SHRM-CP, PHR, CHRP) is preferred.
 • Have at least 5-7 years of experience in HR management roles, with a strong understanding of HR principles, practices, and regulations.
 • Demonstrate strong leadership, communication, and interpersonal skills.
 • Possess excellent problem-solving and decision-making abilities.
 • Be able to prioritize and manage multiple tasks and projects effectively.
 • Prior experience in the energy or related industry is preferred but not required.
Employee perks, benefits
  You will receive a competitive compensation package and opportunities for career growth and development within one of the world’s leading Oil Trading Companies. Be part of a team that values your contributions and provides a supportive and collaborative work environment where you can thrive and succeed.
Contact
 • Contact person: Bc. Peter Žák.
 • If you are interested, please respond to this job offer by sending your CV.
Mám záujem

V prípade záujmu o túto ponuku prosím vyplňte formulár nižšie  Mohlo by Vás zaujať

  Skladník na elektrickom vozíku – zabezpeč si stabilnú prácu s jedinečným zážitkom z každého pracovného dňa!

  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu (brigády), živnosť
  • Termín nástupu: ihneď alebo dohodou
  • Miesto práce: Beckov
  • Mzdové podmienky (brutto): 4,6 – 5,4 eur/hod. • nástupné mzda 5,10 eur/hodina, zvýšenie po skúšobnej dobe • bonus 10% pri správnom vyskladnení kartónov • bonus za presiahnutie normy • možnosť práce nadčas. • zabezpečíme pracovnú obuv, odev, pracovné pomôcky • pracovná norma 180 kartónov/hod.

  Obchodný Zástupca | Hi-tech CNC prístroje – Východné Slovensko

  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť
  • Termín nástupu: 1. august 2024
  • Miesto práce: Košice, východné Slovensko
  • Mzdové podmienky (brutto): 1 500 – 2 500 eur/mesiac Základ 1500 TPP / 2500 SZCO + neobmedzená provízia zo zisku z predaja každého CNC stroja. + priemerný zárobok nad 2500 €

  Čašník / Čašníčka – luxusný kúpeľný rezort v horskom prostredí

  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
  • Termín nástupu: 15. 7. 2024
  • Miesto práce: Ružomberok
  • Mzdové podmienky (brutto): Od 900 eur/mesiac + bonusy podľa hodnotenia

  Accountant in an oil company – Dubai

  • Contract type: full-time
  • Start date: 1 . 7 .2024
  • Place of work: Dubai, UAE
  • Wage (gross): 2 500 – 3 100 € monthly

  Zobraziť všetky pracovné ponuky

  Posledné články

  Naši klienti

  Naši partneri