Ako správne požiadať o zvýšenie platu? | JOBFARM

Ako správne požiadať o zvýšenie platu?

Požiadať o zvýšenie platu je jedným z dôležitých krokov vo vašej kariére. Vyžaduje si to dobre premyslený prístup a vhodnú stratégiu. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu úspešne požiadať o zvýšenie platu.

NA ROZHOVOR SA DOBRE PRIPRAVTE


V prvom rade je dôležité byť dobre pripravený. Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o zvýšenie platu, pripravte si aspoň tri logické argumenty.

Najskôr si urobte prieskum,  aký je minimálny, priemerný a najvyšší plat pre vašu pozíciu vo vašom , regióne a sektore. Dobrým dôvodom pre zvýšenie platu je, ak ste za posledný rok svojou prácou dokázali firme zdvihnúť tržby alebo znížiť náklady. Ak vaša pozícia neumožňuje ovplyvniť tieto dva faktory, vaším silným argumentom môže byť úspešne zvládnutý projekt, návrh inovatívneho riešenia alebo získanie vyššej kvalifikácie.

Ak máte údaje o zlepšení produktivity, nákladovej efektívnosti alebo zvýšení ziskov, použite ich na podporu vašej žiadosti. Navrhnite rozumnú sumu, ktorá je primeraná vašim schopnostiam, skúsenostiam a prínosom pre firmu.POZOR NA NESPRÁVNE ARGUMENTY


Pri požiadavke na zvýšenie platu je dôležité prezentovať relevantné a dobre premyslené argumenty. Niektoré dôvody však môžu pôsobiť neprofesionálne a vašu žiadosť skôr oslabia.

Zvýšené náklady na energie, záujem o kúpu nehnuteľnosti alebo iné osobné dôvody môžu byť vaším motívom, no nie sú primeraným dôvodom na zvýšenie platu. Vaša žiadosť by sa mala zamerať na váš prínos pre firmu.

Porovnávanie svojho platu s platmi vašich kolegov môže viesť k nežiaducim dôsledkom. Okrem toho, že to môže narušiť pracovné vzťahy, vaša hodnota pre firmu by sa nemala stanovovať na základe platových porovnaní. Namiesto toho zdôraznite svoje vlastné úspechy a prínosy.

Hrozba odchodu z práce nie je ideálnym spôsobom, ako si získať manažéra na svoju stranu. Zamerajte sa na pozitívne aspekty vášho prínosu pre firmu a hodnoty, ktoré prinášate.

SPRÁVNY ČAS JE TIEŽ KĽÚČOVÝ


Ideálnym časom žiadať zvýšenie platu je záver kalendárneho roka. Vtedy sú jasné výsledky, o ktoré sa môžete oprieť. Pozor však na obdobie, ak je firma v zložitej ekonomickej situácii. Je vhodnejšie počkať na obdobie, keď sa firme darí.

Vyberte si vhodný moment na rozhovor so svojím nadriadeným, ideálne počas hodnotenia výkonu. Ak to nie je možné, vyberte si iný vhodný moment, kedy je váš nadriadený prístupný a nemá príliš veľa iných povinností a úloh.

Počas rozhovoru zachovajte profesionálny a zdvorilý tón. Vyjadrujte sa jasne a sebavedome, ale nezabudnite aj počúvať a reagovať na názory vášho nadriadeného. Ak sa dohodnete na  zvýšení platu, požiadajte o písomné potvrdenie zmeny vo vašej pracovnej zmluve alebo v podobe oficiálneho e-mailu.AKÁ JE TÁ SPRÁVNA SUMA?


Zvyčajne sa uvádza, že adekvátny medziročný nárast platu by mal byť aspoň o 3 až 5 % nad infláciou. Ak inflácia dosiahne napríklad 2 %, potom by medziročný nárast platu by mal byť minimálne 5 až 7 %.

Tento rozsah môže byť považovaný za primeraný, pretože by pokrýval infláciu a zároveň by zamestnancom poskytol určitý nárast v reálnych platových podmienkach. Ak pracujete v odvetví s vysokým dopytom po pracovnej sile a nedostatkom skúsených odborníkov, v takom prípade by medziročný nárast platu mohol dosiahnuť aj 7 až 10 %.

Je však dôležité zohľadniť aj ďalšie faktory, ako je individuálny výkon zamestnanca, úroveň zamestnanosti v danom regióne, priemerný nárast miezd v odvetví a politika odmeňovania spoločnosti.

ZÁVER


Žiadosť o zvýšenie platu je bežnou súčasťou pracovného života. Dôležité je prezentovať svoje argumenty a prínosy pre firmu profesionálne a sebavedome. S vhodnou prípravou a komunikáciou môžete zvýšiť svoje šance na úspech. Buďte odhodlaný a sebavedomý a nebojte sa požiadať o žiadané zvýšenie platu.  

Rozmýšľate nad zmenou zamestnania?

Pozrite si naše posledné pracovné ponuky Aktuálne ponuky práce
Publikované
Kategorizované ako Článok

Posledné články

Naši klienti

Naši partneri