Služby | JOBFARM

Služby

Recruitment alias nábor kmeňových zamestnancov

Zabezpečíme výber, selekciu a nábor odborných pozícií priamo do Vášho kmeňového stavu. Na základe Vašich požiadaviek vyhľadáme pre Vás na trhu práce najvhodnejších zamestnancov.

Zaistíme náborovú kampaň vrátane inzercie a tzv. predselekcie, kde dôkladne preveríme predpoklady uchádzačov, aby spĺňali Vami požadovaný profil (testovanie odborných a ďalších zručností)

Agentúra dočasného zamestnávania

Agentúrne zamestnávanie môže mať povahu dlhodobej alebo krátkodobej spolupráce. Ide o zapožičanie agentúrnych zamestnancov pre výkon práce u Vás.

Na základe Vašich požiadaviek vyhľadáme pre Vás na trhu práce najvhodnejších pracovníkov, ktorých zamestnáme pod našou firmou JOB FARM a následne pridelíme k Vám. Zabezpečíme náborovú kampaň vrátane inzercie a tzv. predselekcie, kde dôkladne preveríme predpoklady a vhodnosť uchádzačov.

Vďaka využitiu služby dočasného pridelenia Vám pomôžeme riešiť situácie, pri ktorých vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Služba dočasného pridelenia je efektívna taktiež pri riešení fluktuácie alebo pri potrebe zvýšenia produktivity práce.

Outsourcing alias spolupráca formou subdodávky

Prevezmeme konkrétnu časť výroby za účelom optimalizácie Vašich nákladov, zvýšenia prevádzkovej flexibility a ďalších benefitov. Zabezpečíme a dodáme odborníkov podľa Vašich potrieb, ktorí budú vykonávať práce podľa Vašich zadaní (živnostníci a „dohodári“)

Pracujeme na vytváraní jedinečných riešení, ktoré pomáhajú zvýšiť efektivitu u našich zákazníkov, a to v rámci Outsourcingu Kontroly kvality, výroby a logistiky.

Zahraničný nábor z krajín EÚ / NON EÚ / ÁZIA

Sme špecialisti na nábor a sprocesovanie pracovníkov zo zahraničia formou žiadosti o PRECHODNÝ POBYT alebo cez NÁRODNÉ VÍZA.

Zabezpečujeme kompletný servis od vyhľadania zamestnancov, prípravu potrebnej dokumentácie na žiadosti o PRECHODNÝ POBYT alebo VÍZA, naplánovanie termínov na CUDZINECKEJ POLÍCII alebo AMBASÁDE, logistiky dopravy na SLOVENSKO, UBYTOVANIE, LEKÁRSKE PREHLIADKY, ako aj zabezpečenie TLMOČNÍKOV.

Aktuálne máme náborové strediská v týchto krajinách: UKRAJINA, SRBSKO, MACEDÓNSKO, RUMUNSKO, GRUZÍNSKO, INDONÉZIA, FILIPÍNY, KAZACHSTAN, KIRGISTAN a UZBEKISTAN.

Posledné články

Naši klienti

Naši partneri